ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 14, 2009Explore and discover exciting holidays and getaways with Yahoo! India Travel Click here!

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

  1. ಫೋಟೋಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ.
    ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
    ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

    ರವಿ ಹೆಗಡೆ

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ